Sty­li­za­cja paznokci

Paznok­cie Hybrydowe

Paznok­cie naturalne
mani­cu­re hybrydowe 79,00
pedi­cu­re hybrydowe 119,00
mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­we – kpl. 198,00

Mani­cu­re, pedicure

Paznok­cie naturalne
Dło­nie
mani­cu­re tradycyjne/​biologiczne + malo­wa­nie kolor/​french 39,00
malo­wa­nie paznok­ci dło­ni kolor/​french 29,00
para­fi­na na dłonie 49,00
SPA Dło­ni – peeling, odsu­nię­cie skó­rek, opi­ło­wa­nie paznok­ci, maska dopa­so­wa­na do sta­nu dło­ni, oklu­zja, krem odżywczy 79,00
Sto­py
Pedi­cu­re z malo­wa­niem kolor/​french 59,00
Malo­wa­nie stóp kolor/​french 29,00
SPA Stóp – usu­nię­cie zro­go­wa­cia­łe­go naskór­ka fre­zar­ką oraz skó­rek w razie potrze­by, peeling, maska dosto­so­wa­na do potrzeb, oklu­zja, krem odżywczy 89,00

Prze­dłu­ża­nie i zdo­bie­nie paznokci

Prze­dłu­ża­nie może być na tip­sie lub na sza­blo­nie. Wybór meto­dy prze­dłu­ża­nia jest uza­leż­nio­ny od sta­nu i długoœści natu­ral­nej płyt­ki paznok­cia. Wybór meto­dy poprze­dzo­ny jest wywia­dem, ana­li­zą dło­ni i płyt­ki paznokcia.

Paznok­cie akryl/​żel
Akryl/​żel 99,00
Akryl/​żel + zdobienia/​wtopienia 149,00

UWA­GA : Zabie­gi wyko­ny­wa­ne jed­no­ra­zo­wy­mi akce­so­ria­mi do dło­ni i stóp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *