Paznok­cie Hybry­do­we Paznok­cie natu­ral­ne mani­cu­re hybry­do­we 79,00 zł pedi­cu­re hybry­do­we 119,00 zł mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­we – kpl. 198,00 zł Mani­cu­re, pedi­cu­re Paznok­cie natu­ral­ne Dło­nie mani­cu­re tradycyjne/​biologiczne + malo­wa­nie kolor/​french 39,00 zł malo­wa­nie paznok­ci dło­ni kolor/​french 29,00 zł para­fi­na na dło­nie 49,00SPA Dło­ni – peeling, odsu­nię­cie skó­rek, opi­ło­wa­nie paznok­ci, maska dopa­so­wa­na do sta­nu dło­ni, oklu­zja, krem odżyw­czy 79,00 zł Sto­py Pedi­cu­re z malo­wa­niem kolor/​french 59,00 zł Malo­wa­nie stóp kolor/​french 29,00SPA Stóp – usu­nię­cie zro­go­wa­cia­łe­go naskór­ka fre­zar­ką oraz skó­rek w razie potrze­by, peeling, maska dosto­so­wa­na do potrzeb, oklu­zja, krem odżyw­czy 89,00 zł Prze­dłu­ża­nie i zdo­bie­nie paznok­ci Prze­dłu­ża­nie może być na tip­sie lub na sza­blo­nie. Wybór meto­dy prze­dłu­ża­niaRead More →