21 marca 2021

Sterylizacja medyczna

PUNKT STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W BIOSTUDIOAGNES

SALON BIOSTUDIOAGNES POSIADA STANOWISKO DO STERYLIZACJI MEDYCZNEJ ORAZ UPRAWNIONY I WYSZKOLONY PERSONEL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA

Salon BioStudioAgnes posiada odrębne stanowisko wydzielone do dekontaminacji narzędzi skażonych materiałem biologicznym. Stanowisko obsługiwane jest przez wyszkolony i uprawniony do tego celu personel zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Technologia sterylizacji i dezynfekcji narzędzi odbywa się według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dezynfekcja odbywa się w środkach przeznaczonych do dezynfekcji, a sterylizacja w autoklawach typu B. Zarówno środki dezynfekcyjne jak i autoklawy spełniają wymogi sanepidu. Procesy dekontaminacji (dezynfekcja, sterylizacja) są raportowane na bieżąco według wymaganych procedur.

Salon BioStudioAgnes oferuje możliwość nawiązania współpracy z salonami, w których do świadczenia usług potrzebne są wysterylizowane narzędzia. Do sterylizacji oddajemy: cążki, dłutka, łyżeczki unny, końcówki do mikrodermabrazji, pęsety, cęgi, frezy, końcówki do elektrokoagulacji oraz wszystkie inne wymagające sterylizacji. Pamiętać trzeba o tym, aby narzędzia były wykonane z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur (temperatura sterylizacji parowej osiąga 134°C).

Współpraca może odbywać się na kilka sposobów. Ty wybierasz najkorzystniejsze i najwygodniejsze rozwiązanie.

Sterylizacja pakietów na sztuki
Przywozimy umyte i zdezynfekowane narzędzia zapakowane w torebki papierowo-foliowe i zaopatrzone we wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parowej co najmniej klasy 4 oraz podpisane. Pakiety są do odbioru już następnego dnia.
Można też po uprzednim skontaktowaniu i umówieniu się wykonać sterylizację „od ręki” – wtedy czas oczekiwania wynosi od 20 do 30 minut (autoklaw musi ostygnąć i wyrównać ciśnienie przed otwarciem drzwiczek).
Do każdej sterylizacji dołączany jest protokół.
1 sztuka pakietu zapakowanego w torebki papierowo-foliowe i zaopatrzone we wskaźnik kontroli procesu 6 zł
1 sztuka pakietu zapakowanego w torebki papierowo-foliowe i zaopatrzenie we wskaźnik kontroli procesu przez BioStudioAgnes (w przypadku narzędzi tylko umytych i zdezynfekowanych)7zł
1 sztuka pakietu z kilkoma narzędziami (np. zestaw manikiurzystki: cążki, kopyto, frez)6 zł na pierwsze narzędzie
4 zł każde kolejne narzędzie
1 zł (zapakowanie przez BioStudioAgnes narzędzi w torebkę papierową foliową oraz włożenie wskaźnika kontroli procesu sterylizacji)
Możliwość sporządzenia umowy sterylizacji narzędzi na sztuki z firmami i z osobami prywatnymi. Istnieje możliwość wystawienia faktury.
Sterylizacja narzędzi w abonamencie.
Odbiór i dowóz we własnym zakresie. Sterylizacja odbywa się w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia/odbioru pakietów.
Sterylizacja narzędzi w pakietach (narzędzia są umyte, zdezynfekowane, osuszone i zapakowane w pakiety przez Zleceniodawcę)
od 1 do 20 pakietów80 zł (4 zł szt.)
od 21 do 50 pakietów170 zł (3,40 zł szt.)
od 51 do 100 pakietów280 zł (2,80 zł szt.)
od 101 do 150 pakietów350 zł (2,30 zł szt.)
Osuszanie i pakowanie narzędzi w pakiety oraz sterylizacja (narzędzia są po dezynfekcji u Zleceniodawcy)
od 1 do 10 sztuk 70 zł
dodatkowe narzędzie+ 7 zł
dodatkowe małe narzędzie typu frez połowa kwoty+ 3,5 zł
od 11 do 20 sztuk120 zł
dodatkowe narzędzie+ 6 zł
dodatkowe małe narzędzie typu frez połowa kwoty+ 3 zł
od 21 do 50 sztuk 230 zł
dodatkowe narzędzie+ 4,6 zł
dodatkowe małe narzędzie typu frez połowa kwoty+ 2,30 zł
od 51 sztuk do 100 sztuk400 zł
dodatkowe narzędzie+ 4 zł
dodatkowe małe narzędzie typu frez połowa kwoty+ 2 zł
Możliwość sporządzenia umowy sterylizacji narzędzi w abonamencie z firmami i z osobami prywatnymi. Istnieje możliwość wystawienia faktury.